TUYỂN SINH

Vui lòng điền vào mẫu đơn của chúng tôi để đăng ký cho bé. Một mẫu đơn cho mỗi bé muốn đăng ký vào một hoặc nhiều lớp học.

Chính sách và điều khoản

  1. Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh cư xử lịch sự và lịch sự đối với các học sinh khác và giáo viên của họ.

  2. Để giữ sức khỏe cho học sinh của chúng tôi, xin vui lòng giữ con của bạn ở nhà nếu chúng có dấu hiệu bị bệnh.

  3. Học viên được phép trang điểm tối đa hai buổi cho mỗi chương trình.

  4. Học sinh phải đến và được đón đúng giờ.

ĐĂNG KÝ

Để đăng ký xin vui lòng điền thông tin vào mẫu đơn bên dưới.

Parent / Guardian's Information

Current residence address:

Primary residence address: (if different from above)

Emergency contact #1:

Emergency contact #2: