WhatsApp Image 2020-09-30 at 12.39.13 PM

Giới thiệu về Trung tâm Học tập Thay thế Spark

Spark Alternative Learning

Trung tâm Học tập Thay thế Thích ứng Spark cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo tiến bộ cho trẻ em và phụ huynh từ Mẫu giáo đến Trung học trong một môi trường được tùy chỉnh độc đáo cho các phong cách và nhu cầu học tập. Spark cho phép trẻ em tư duy sáng tạo, khám phá thế giới xung quanh và phát triển sự tự tin và khả năng của chúng.